HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ

Ngày đăng: 13/06/2014 Lượt xem: 1438
Thông số kỹ thuật

Hộp trung tâm : Bao gồm bộ xử lý trung tâm và bảng hiển thị trung tâm.
Bảng hiển thị gồm 32 vùng gọi, mỗi vùng gồm 3 đèn led để chỉ thị cuộc gọi của bệnh nhân, cuộc gọi của nhân viên và lỗi kết nối.
Ngoài ra, có 2 led 7 thanh để hiển thị thông tin, cài đặt và bàn phím 4x4 để cài đặt thông số.
Tất cả cuộc gọi nhận được sẽ đưa ra tín hiệu thông báo bằng hình ảnh và âm thanh.